Gebruikersnaam:
Paswoord:
 

Informatie

 • De Website

 • Criteria en hoegrootheid alimentatie

 • Door wie wordt onderhoudsgeld bepaald?
  Wat zijn de belangrijkste criteria?
  Kunnen wij overeenkomen om niets te betalen?
  Kan ik ook nul euro als alimentatie voorzien?
  Tot wanneer moet ik alimentatie betalen?
  Wordt alimentatie automatisch ge´ndexeerd?
  Wordt alimentatie altijd ge´ndexeerd?
  Hoe kan ik de indexaanpassing doorrekenen?
  Wat zijn de belangrijkste uitgangspunten waarop alimentatie-online is gebaseerd?
  Welke objectieve factoren zijn van belang in de gebruikte formule?
  Waarom is het inkomen van de ouders en hun onderlinge verhouding belangrijk?
  Waarom is de leeftijd van het kind belangrijk?
  Waarom is de rang van het kind binnen het gezin belangrijk?
  Waarom is het eigen inkomen van het kind belangrijk?
  Waarom is de ontvangen kinderbijslag belangrijk?
  Waarom is de verblijfsregeling belangrijk?
  Ik kom een relatief hoog bedrag aan alimentatiegeld uit met deze website. Hoe komt dat ?
  Wat is het voordeel van een "all-in" formule?
  Wat kan ik doen indien ik plotseling minder verdien?
  Moet er nog alimentatie betaald worden als het kind een jaar moet overdoen op school?
  Het kind woont zelfstandig. Moet er dan nog alimentatie betaald worden?
  Wat is een normaal bedrag aan alimentatie?
  Hoeveel alimentatie kan ik krijgen?
  Hoeveel alimentatie moet ik betalen?
  Wat zijn (buiten)gewone kosten?
 • Alimentatie en belastingen

 • Alimentatie en omgangsrecht

 • Hoe betalen en aan wie?

 • Wat indien geen akkoord?

 • Vanaf? Wanneer? Verjaring en intresten

 • Alimentatie en afstamming

 • Invullen van de formulieren

 • Betaling via de Website

 • Voor professionele gebruikers


 • Waarom is het inkomen van de ouders en hun onderlinge verhouding belangrijk ?

     
    Dit staat met zoveel woorden in de Wet:

  Elke ouder moet bijdragen "naar vermogen".
  Iemand die dus een hoger inkomen heeft, zal dus meer moeten bijdragen dan de andere ouder, wanneer alle andere factoren gelijk zijn.

  Socioloog Renard besloot in 1985 ook dat -statistisch bekeken- ouders een zeer constant uitgavenpatroon hadden voor kinderen. Hij becijferde dit in termen van percentages van het inkomen.
  Hoe hoger het inkomen, hoe meer ouders spendeerden.

  Een koppel dat 1000 euro verdient, spendeert bvb. 152 euro per maand aan hun kind van 2 jaar, terwijl een koppel dat 10000 euro verdient 1520 euro per maand uitgeeft aan een kind van 2 jaar. (cijfers zijn niet representatief, maar enkel een illustratie)