Gebruikersnaam:
Paswoord:
 

Informatie

 • De Website

 • Criteria en hoegrootheid alimentatie

 • Alimentatie en belastingen

 • Zijn er ook fiscale implicaties?
  Wat is mijn voordeel voor de belastingen als ik alimentatie betaal?
  Wat is mijn voordeel voor de belastingen als ik kinderen ten laste heb?
  Waar kan ik te weten komen hoeveel kinderbijslag men krijgt?
  Is het mogelijk om het belastingvoordeel te splitsen?
 • Alimentatie en omgangsrecht

 • Hoe betalen en aan wie?

 • Wat indien geen akkoord?

 • Vanaf? Wanneer? Verjaring en intresten

 • Alimentatie en afstamming

 • Invullen van de formulieren

 • Betaling via de Website

 • Voor professionele gebruikers


 • Is het mogelijk om het belastingvoordeel te splitsen ?

     
    Het belastingvoordeel dat voortvloeit uit het fiscaal domicilie kan gesplitst worden tussen de echtgenoten.

  Dit is niet ongebruikelijk bij situaties waar men voor een perfect evenwichtig verblijfs co-ouderschap kiest (ook wel bilocatie genoemd)

  Daarvoor bestaat een speciaal formulier dat U kunt opvragen bij uw belastingontvanger of -controleur.

  Het belastingvoordeel (toeslag op de belastingvrije som) waarop die kinderen recht geven, mag echter in zulk geval worden verdeeld over de beide ouders, op voorwaarde dat:


  de ouders geen deel uitmaken van hetzelfde gezin

  de ouders gezamenlijk het ouderlijk gezag over die kinderen uitoefenen

  de ouders het gezamenlijke hoederecht over die kinderen hebben

  de ouders zich akkoord verklaren met de verdeling van het belastingvoordeel en daartoe gezamenlijk een schriftelijke aanvraag indienen volgens een speciaal model. Dat model

  moet door beide ouders ondertekend zijn

  kan niet herroepen worden

  geldt slechts voor één aanslagjaar en moet dus elk jaar worden hernieuwd

  moet bij de aangifte in de personenbelasting van elke ouder worden gevoegd.


  Let wel op: dit kan op zijn beurt implicaties hebben op de aftrekbaarheid van de onderhoudsbijdragen.

  Opgelet ! met betrekking tot kinderen voor wie de voormelde aanvraag wordt ingediend, mogen fiscaal geen onderhoudsuitkeringen in mindering worden gebracht.