Gebruikersnaam:
Paswoord:
 

Informatie

 • De Website

 • Criteria en hoegrootheid alimentatie

 • Alimentatie en belastingen

 • Alimentatie en omgangsrecht

 • Hoe betalen en aan wie?

 • Wat indien geen akkoord?

 • Vanaf? Wanneer? Verjaring en intresten

 • Kunnen achterstallen verjaren?
  Is er interest verschuldigd op achterstallige onderhoudsgelden?
  Vanaf wanneer kan onderhoudsgeld worden betaald?
  Het kind is exclusief toegewezen aan één van de ouders. Moet de andere dan nog betalen?
  Eén ouder ziet het kind nooit. Is er dan nog alimentatie verschuldigd?
 • Alimentatie en afstamming

 • Invullen van de formulieren

 • Betaling via de Website

 • Voor professionele gebruikers


 • Het kind is exclusief toegewezen aan één van de ouders. Moet de andere dan nog betalen ?

     
    De toewijzing heeft betrekking op de uitoefening van het ouderlijk gezag.

  Deze staat los van de alimentatieplicht.

  Het antwoord is dus: ja.
  => Ook als één van de ouders het kind nooit ziet kan er sprake zijn van alimentatie.

  Vergelijk bvb. wanneer het kind geplaatst zou zijn. Dan verblijft het bij geen enkele van de ouders, maar moet er wel door de ouders betaald worden.